Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 12 de outubro de 2019, Núm. 246

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 12/2019, do 11 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook.

  • Real decreto lei 13/2019, do 11 de outubro, polo que se regula a actualización extraordinaria das entregas á conta para o ano 2019 das comunidades autónomas de réxime común e das entidades locais, en situación de prórroga orzamentaria, e se establecen determinadas regras relativas á liquidación definitiva da participación das entidades locais nos tributos do Estado, correspondente ao ano 2017.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 11 de outubro de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/1019/2019, do 11 de outubro, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros do 27 de setembro de 2019 polo que se modifica o Acordo de Consello de Ministros do 22 de febreiro de 2019 polo que se establecen obrigacións de servizo público ao prestador do servizo postal universal nas eleccións que se convoquen durante 2019.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Real decreto 578/2019, do 11 de outubro, polo que se regula a concesión directa de dúas subvencións á Universidade Politécnica de Madrid, unha subvención á Universitat Politècnica de València e unha subvención á Universidade Politécnica de Catalunya, en materia de seguranza nuclear e protección radiolóxica.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid