Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 14 de outubro de 2019, Núm. 247

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4929-2019, contra o artigo único catro, da Lei 6/2018, do 13 de novembro, pola que se modifica o imposto sobre a afección ambiental causada por determinados aproveitamentos da auga encorada, polos parques eólicos e polas instalacións de transporte de enerxía eléctrica de alta tensión regulado no texto refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, en cuanto inclúe un novo feito impoñible na alínea c) do art. 51.1 do Decreto lexislativo 1/2013.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Resolución do 9 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid