Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 15 de outubro de 2019, Núm. 248

I. Disposicións xerais

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Orde TEC/1023/2019, do 10 de outubro, pola que se establece a data a partir da cal será exixible a constitución da garantía financeira obrigatoria para as actividades do anexo III da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade ambiental, clasificadas como nivel de prioridade 3, mediante a Orde ARM/1783/2011, do 22 de xuño.

  • Orde TEC/1024/2019, do 10 de outubro, pola que se autoriza un transvase desde os encoros de Entrepeñas-Buendía, a través do acueduto Texo-Segura, de 19,2 hm³ para o mes de outubro de 2019.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Real decreto 579/2019, do 11 de outubro, polo que se regula a concesión directa de subvencións a prestadores do servizo público de comunicación audiovisual televisiva de ámbito estatal e autonómico, destinadas a compensar os custos derivados da emisión simultánea e transitoria das súas canles de televisión durante o proceso de liberación da banda de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo dixital).

MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL

  • Real decreto 580/2019, do 11 de outubro, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Federación Española de Municipios e Provincias financiada con cargo ao fondo de bens comisados por tráfico ilícito de drogas e outros delitos relacionados.

  • Real decreto 581/2019, do 11 de outubro, polo que se regula a concesión directa de subvencións ás cidades de Ceuta e Melilla para o desenvolvemento de programas sociais no ano 2019.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid