Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 18 de outubro de 2019, Núm. 251

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 11 de xullo de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso contencioso-administrativo 1/4480/2016, contra o Real decreto 21/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproban os plans de xestión do risco de inundación das bacías internas de Andalucía: demarcacións hidrográficas do Tinto, Odiel e Piedras; Guadalete e Barbate; e Bacías Mediterráneas Andaluzas.

  • Auto do 16 de setembro de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que rectifica o erro material na parte dispositiva da sentenza do 11 de xullo de 2019, pronunciada no recurso contencioso-administrativo número 4480/2016, no senso de que onde di "plans hidrolóxicos..." debe dicir "plans de xestión do risco de inundación...".

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid