Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 19 de outubro de 2019, Núm. 252

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Instrumento de ratificación do Convenio do Consello de Europa sobre un planteamento integrado de protección, seguridade e atención nos partidos de fútbol e outros acontecementos deportivos, feito en Saint-Denis o 3 de xullo de 2016.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5530-2019, contra a disposición adicional décimo sétima da Lei 14/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Murcia para o exercicio 2019.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5531-2019, contra o artigo 47.1 da Lei 7/2018, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Canarias para o exercicio de 2019.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Denuncia do Convenio europeo sobre a violencia e irrupcións de espectadores con motivo de manifestacións deportivas e especialmente de partidos de fútbol, feito en Estrasburgo o 19 de agosto de 1985.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Real decreto 595/2019, do 18 de outubro, polo que se modifica o Regulamento do imposto sobre a renda de non residentes, aprobado polo Real decreto 1776/2004, do 30 de xullo.

  • Resolución do 18 de octubre de 2019, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid