Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 24 de outubro de 2019, Núm. 256

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Orde FOM/1051/2019, do 21 de outubro, pola que se determinan para o ano 2018 os custos tipo aplicables aos custos subvencionables regulados no Real decreto 147/2019, do 15 de marzo, sobre compensación ao transporte marítimo e aéreo de mercadorías non incluídas no anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea, con orixe ou destino nas Illas Canarias.

  • Orde FOM/1052/2019, do 21 de outubro, pola que se determinan para o ano 2018 os custos tipo aplicables aos custos subvencionables regulados no Real decreto 170/2009, do 13 de febreiro, sobre compensación ao transporte marítimo e aéreo de mercadorías incluídas no anexo I do Tratado constitutivo da Comunidade Europea (substituído polo anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea), con orixe ou destino nas Illas Canarias.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

  • Real decreto 552/2019, do 27 de setembro, polo que se aprueban o Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas e as súas instrucións técnicas complementarias.

  • Real decreto 553/2019, do 27 de setembro, de liquidación e extinción do Fondo Financeiro de Axuda ao Comercio Interior (FCPJ).

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid