Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 6 de novembro de 2019, Núm. 267

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 4268-2019, en relación co artigo 11.3.1.b). segundo parágrafo e disposición adicional única, que regula o procedemento de homologación da Lei 9/2011, do 29 de marzo, de modificación da Lei 15/2001, do 14 de decembro, do solo e ordenación territorial de Extremadura.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 5150-2019, en relación coa disposición adicional 33, número 1, da Lei 14/2016, do 30 de decembro, de orzamentos da Generalitat para o exercicio 2017, por posible vulneración dos artigos 66.2 e 134.2 da CE.

  • Incidente de execución de sentenza do Tribunal Constitucional (artigos 87 e 92 LOTC) ditada na impugnación de disposicións autonómicas (título V LOTC) n.º 6330-2015.

  • Incidente de execución de sentenza do Tribunal Constitucional (artigos 87 e 92 LOTC) ditada na impugnación de disposicións autonómicas (título V LOTC) n.º 4039-2018.

  • Incidente de execución de sentenza do Tribunal Constitucional (artigos 87 e 92 LOTC) ditada na impugnación de disposicións autonómicas (título V LOTC) n.º 5813-2018.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Acordo administrativo para o período 2019-2020, entre o Ministerio español de Sanidade, Consumo e Benestar Social e a Organización Mundial da Saúde, para levar a cabo actividades de cooperación en materia de doazón e transplante de órganos, células e tecidos humanos, ao abeiro do Acordo marco de cooperación entre o Reino de España e a Organización Mundial da Saúde do 12 de setembro de 2001, feito en Madrid e Xenebra o 29 de outubro de 2019.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

  • Resolución do 28 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 18 de outubro de 2019 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 28 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 18 de outubro de 2019 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid