Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 11 de novembro de 2019, Núm. 271

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 15/2019, do 8 de novembro, polo que se adoptan medidas urxentes para a organización en España da XXV Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/1108/2019, do 7 de outubro, pola que se establece o uso do sistema de código seguro de verificación pola Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e a Intervención Xeral da Administración do Estado.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

  • Lei 13/2019, do 16 de outubro, de modificación parcial da Lei 1/2014, do 18 de febreiro, de regulación do estatuto dos cargos públicos do Goberno e a Administración da Comunidade Autónoma de Extremadura.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid