Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 15 de novembro de 2019, Núm. 275

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 25 de setembro de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente o recurso contencioso-administrativo 85/2018 contra o Real decreto 1070/2017, do 29 de decembro, polo que se modifican o Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, e o Real decreto 1676/2009, do 13 de novembro, polo que se regula o Consello para a Defensa do Contribuínte.

  • Sentenza do 30 de outubro de 2019, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara estimar o recurso contencioso-administrativo 95/2019 contra o Real decreto 101/2019, do 1 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 1130/2003, do 5 de setembro, polo que se regula o réxime retributivo do corpo de secretarios xudiciais, así como o Real decreto 2033/2009, do 30 de decembro, polo que se determinan os postos tipo adscritos ao corpo de secretarios xudiciais para os efectos do complemento xeral do posto, a asignación inicial do complemento específico e as retribucións por substitucións que impliquen o desempeño conxunto doutra función.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid