Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 27 de novembro de 2019, Núm. 285

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

TRIBUNAL SUPREMO

  • Auto do 28 de outubro de 2019, da Sala Terceira, Sección Terceira, do Tribunal Supremo, que estima parcialmente o recurso interposto por Villar Mir Energía, S.L.U. e Energya VM Gestión de Energía, S.L.U. contra a Orde IET/289/2015, do 20 de febreiro, pola que se establecen as obrigas de achega ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética no ano 2015.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid