Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 16 de xaneiro de 2020, Núm. 14

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

  • Resolución do 9 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se actualiza a lista de normas da instrución técnica complementaria ITC-BT-02 do Regulamento electrotécnico para baixa tensión, aprobado polo Real decreto 842/2002, do 2 de agosto.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Resolución do 15 de xaneiro de 2020, da Subsecretaría, pola que se modifica o anexo do Acordo do Consello de Ministros do 21 de decembro de 2001 polo que se dispón a numeración das ordes ministeriais que se publican no "Boletín Oficial del Estado".

COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E DA COMPETENCIA

  • Circular 1/2020, do 9 de xaneiro, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se establece a metodoloxía de retribución do xestor técnico do sistema gasista.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid