Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 17 de xaneiro de 2020, Núm. 15

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/8/2020, do 10 de xaneiro, pola que se actualiza, de acordo co Real decreto 817/2014, do 26 de setembro, unha cualificación profesional da familia profesional Madeira, Moble e Cortiza, recollida no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecida polo Real decreto 1136/2007, do 31 de agosto.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

TRIBUNAL DE CONTAS

  • Resolución do 15 de xaneiro de 2020, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 19 de decembro de 2019 polo que se aproba a Instrución sobre remisión de información relativa ao exercicio do control interno das entidades locais.

  • Resolución do 15 de xaneiro de 2020, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 19 de decembro de 2019 polo que se modifica a Instrución que regula a rendición telemática da conta xeral das entidades locais e o formato desta conta, a partir da correspondente ao exercicio 2015, aprobada por Acordo do Pleno do 26 de novembro de 2015.

COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E DA COMPETENCIA

  • Circular 2/2020, do 9 de xaneiro, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se establecen as normas de balance de gas natural.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid