Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 20 de xaneiro de 2020, Núm. 17

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Orde PCI/18/2020, do 10 de xaneiro, pola que se establece o Regulamento do Observatorio Profesional do Instituto Nacional das Cualificacións e se determinan as condicións para o rexistro e recoñecemento das entidades colaboradoras do Instituto Nacional das Cualificacións.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

  • Resolución do 14 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

  • Resolución do 14 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos máximos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo envasados en envases de carga igual ou superior a 8 kg e inferior a 20 kg, excluídos os envases de mestura para usos dos gases licuados do petróleo como carburante.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid