Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 31 de xaneiro de 2020, Núm. 27

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 16 de xaneiro de 2020, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se modifica a do 26 de xaneiro de 1998, pola que se regula a organización e funcionamento da Comisión de Seguridade e Control e se crean comisións sectoriais de seguridade e control da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/78/2020, do 23 de xaneiro, pola que se modifican o anexo III do Regulamento de protección de obtencións vexetais, aprobado mediante o Real decreto 1261/2005, do 21 de outubro, e o anexo XIV do Regulamento xeral do Rexistro de Variedades Comerciais, aprobado mediante o Real decreto 170/2011, do 11 de febreiro.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Orde PCM/79/2020, do 29 de xaneiro, pola que se modifica a Orde PCI/6/2019, do 11 de xaneiro, pola que se aproba o cadro médico de exclusións exixible para o ingreso nos centros docentes militares de formación.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid