Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 5 de febreiro de 2020, Núm. 31

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 3/2020, do 4 de febreiro, de medidas urxentes polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español diversas directivas da Unión Europea no ámbito da contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de plans e fondos de pensións; do ámbito tributario de litixios fiscais.

MINISTERIO DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL

BANCO DE ESPAÑA

  • Circular 1/2020, do 28 de xaneiro, do Banco de España, pola que se modifica a Circular 1/2013, do 24 de maio, do Banco de España, sobre a Central de Información de Riscos.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid