Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 6 de febreiro de 2020, Núm. 32

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

  • Real decreto 233/2020, do 4 de febreiro, polo que se modifica o Real decreto 581/2017, do 9 de xuño, polo que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/55/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de novembro de 2013, pola que se modifican a Directiva 2005/36/CE relativa ao recoñecemento de cualificacións profesionais e o Regulamento (UE) nº 1024/2012 relativo á cooperación administrativa a través do Sistema de información do mercado interior (Regulamento IMI).

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid