Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 7 de febreiro de 2020, Núm. 33

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Convenio de cooperación nos ámbitos da educación, da cultura e da mocidade entre o Reino de España e a República Federal Democrática de Etiopía, feito en Addis Abeba o 30 de xaneiro de 2007.

  • Resolución do 3 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se corrixen erros na do 17 de xaneiro de 2020, sobre aplicación do artigo 24.2 da Lei 25/2014, do 27 de novembro, de tratados e outros acordos internacionais.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Resolución do 5 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

  • Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

  • Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

  • Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid