Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 17 de febreiro de 2020, Núm. 41

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Convenio para o recoñecemento recíproco de punzóns de proba de armas de fogo portátiles e Regulamento con anexos I e II, feitos en Bruxelas o 1 de xullo de 1969. Decisións adoptadas pola Comisión Internacional Permanente para a proba de armas de fogo portátiles na súa XXXIV sesión plenaria, que tivo lugar os días 8 de novembro de 2017 (Decisións XXXIV-17 a XXXIV-19), 16 de maio de 2018 (Decisións XXXIV-22 a XXXIV-25) e 17 e 18 de outubro de 2018 (Decisións XXXIV-26 a XXXIV-42).

MINISTERIO DE FACENDA

  • Corrección de erros da Orde HAC/1257/2019, do 17 de decembro, pola que se establece a relación de municipios aos cales resultarán de aplicación os coeficientes de actualización dos valores catastrais que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2020.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

  • Resolución do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid