Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 18 de febreiro de 2020, Núm. 42

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 440-2020 contra o artigo 19 da Lei da Comunidade Autónoma de Canarias 6/2019, do 9 de abril, de calidade agroalimentaria.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 7012-2019, en relación co artigo único, disposición transitoria e disposición derrogatoria da Lei 9/2019, do 28 de marzo, de modificación da Lei 4/1996, do 12 de xullo, de caza na Comunidade Autónoma de Castilla y León, por posible vulneración dos artigos 9.3, 24.1, 117.3, 118 da CE.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid