Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 19 de febreiro de 2020, Núm. 43

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 4/2020, do 18 de febreiro, polo que se derroga o despedimento obxectivo por faltas de asistencia ao traballo, establecido no artigo 52.d) do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

PRESIDENCIA DO GOBERNO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Orde PCM/139/2020, do 17 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019-2020.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E DA COMPETENCIA

  • Corrección de erros da Circular 1/2020, do 9 de xaneiro, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se establece a metodoloxía de retribución do xestor técnico do sistema gasista.

  • Corrección de erros da Circular 3/2020, do 15 de xaneiro, da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, pola que se establece a metodoloxía para o cálculo das peaxes de transporte e distribución de electricidade.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid