Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 25 de febreiro de 2020, Núm. 48

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/161/2020, do 20 de febreiro, pola que se modifican os anexos I, III e VI do Real decreto 506/2013, do 28 de xuño, sobre produtos fertilizantes.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Real decreto 309/2020, do 11 de febreiro, sobre o réxime xurídico dos establecementos financeiros de crédito e polo que se modifican o Regulamento do Rexistro Mercantil, aprobado polo Real decreto 1784/1996, do 19 de xullo, e o Real decreto 84/2015, do 13 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 10/2014, do 26 de xuño, de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid