Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 28 de febreiro de 2020, Núm. 51

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Real decreto 371/2020, do 18 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de extraccións marítimas.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

  • Orde TED/171/2020, do 24 de febreiro, pola que se actualizan os parámetros retributivos das instalacións tipo aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, para efectos da súa aplicación ao período regulatorio que se inicia no 1 de xaneiro de 2020.

  • Orde TED/172/2020, do 27 de febreiro, pola que se autoriza un transvase desde os encoros de Entrepeñas-Buendía, a través do acueduto Texo-Segura, de 16,2 hm³ para o mes de febreiro de 2020.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE LA RIOJA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid