Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 6 de marzo de 2020, Núm. 57

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Real decreto 400/2020, do 25 de febreiro, polo que se regula a concesión directa de subvencións ao Consello Xeral da Avogacía Española e ao Consello Xeral dos Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia xurídica gratuíta, e ao Consello Xeral de Colexios Oficiais de Psicólogos para a asistencia psicolóxica ás vítimas dos delitos, para o exercicio orzamentario 2020.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

  • Corrección de erratas da Orde ICT/149/2020, do 7 de febreiro, pola que se modifica o anexo do Real decreto 648/1994, do 15 de abril, polo que se declaran os patróns nacionais de medida das unidades básicas do sistema internacional de unidades; e a Orde ITC/2581/2006, do 28 de xullo, pola que se definen os patróns nacionais das unidades derivadas, do sistema internacional de unidades, de capacidade eléctrica, concentración de ozono en aire, fluxo luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta frecuencia, resistencia eléctrica, ruído electromagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividade (dun radionucleído), kerma (raios X e γ), dose absorbida, ángulo plano, densidade de sólidos, forza, presión, volume, atenuación en alta frecuencia, humidade e intervalo de medida de alta tensión eléctrica (superior a 1000 V).

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 430/2020, do 3 de marzo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e polo que se modifica o Real decreto 139/2020, do 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

  • Resolución do 26 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se fixan os prezos do produto e impostos especiais aplicables á hulla, fuel oil, diésel oil e gasóleo que se aplicará na liquidación do segundo semestre de 2019.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid