Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Domingo 15 de marzo de 2020, Núm. 68

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Instrución do 15 de marzo de 2020, do Ministerio de Defensa, pola que se establecen medidas para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 no ámbito do Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Orde INT/226/2020, do 15 de marzo, pola que se establecen criterios de actuación para as forzas e corpos de seguridade en relación co Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde INT/227/2020, do 15 de marzo, en relación coas medidas que se adoptan no ámbito de Institucións Penitenciarias ao abeiro do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde INT/228/2020, do 15 de marzo, pola que se establecen criterios de aplicación do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, no ámbito do Sistema nacional de protección civil.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/229/2020, do 15 de marzo, pola que se ditan disposicións respecto ao acceso dos transportistas profesionais a determinados servizos necesarios para facilitar o transporte de mercadorías no territorio nacional.

  • Orde TMA/230/2020, do 15 de marzo, pola que se concreta a actuación das autoridades autonómicas e locais respecto da fixación de servizos de transporte público da súa titularidade.

  • Orde TMA/231/2020, do 15 de marzo, pola que se determina a obriga de dispor mensaxes obrigatorias nos sistemas de venda de billetes en liña de todas as compañías marítimas, aéreas e de transporte terrestre, así como calquera outra persoa, física ou xurídica, que interveña na comercialización dos billetes que habiliten para realizar un traxecto con orixe e/ou destino no territorio español.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/232/2020, do 15 de marzo, pola que se adoptan medidas en materia de recursos humanos e medios para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde SND/233/2020, do 15 de marzo, pola que se establecen determinadas obrigas de información de acordo co previsto no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde SND/234/2020, do 15 de marzo, sobre adopción de disposicións e medidas de contención e remisión de información ao Ministerio de Sanidade ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid