Está Vd. en

Suplemento en galego do día: Luns 16 de marzo de 2020

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DO INTERIOR

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/240/2020, do 16 de marzo, pola que se ditan disposicións respecto á apertura de determinados establecementos de restauración e outros comercios nos aeródromos de uso público para a prestación de servizos de apoio a servizos esenciais.

  • Ordn TMA/241/2020, do 16 de marzo, pola que se establecen as medidas de transporte que se aplicarán ás conexións entre a península e a cidade de Ceuta.

  • Orde TMA/242/2020, do 16 de marzo, pola que se establecen as medidas de transporte que se aplicarán ás conexións entre a península e a cidade de Melilla.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid