Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 18 de marzo de 2020, Núm. 73

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Orde INT/248/2020, do 16 de marzo, pola que se establecen criterios de actuación para as Forzas e Corpos de Seguridade ante o restablecemento temporal de controis fronteirizos.

  • Corrección de erros da Orde INT/239/2020, do 16 de marzo, pola que se restablecen os controis nas fronteiras interiores terrestres con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Real decreto 465/2020, do 17 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE LA RIOJA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid