Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 21 de marzo de 2020, Núm. 78

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Orde INT/262/2020, do 20 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en materia de tráfico e circulación de vehículos de motor.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/263/2020, do 20 de marzo, pola que se regula a adquisición e distribución de máscaras por parte do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.

  • Orde TMA/264/2020, do 20 de marzo, pola que se modifica a Orde TMA/259/2020, do 19 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre transporte por estrada.

  • Resolución do 20 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Aviación Civil, pola que se establecen as condicións para a prestación e se adxudica de forma directa o servizo de transporte aéreo nas rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca e Palma de Mallorca-Ibiza durante o estado de alarma declarado con motivo do COVID-19.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Resolución do 13 de marzo de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 10 de marzo de 2020, conxunta da Secretaría de Estado de Educación e a Secretaría Xeral de Universidades, pola que se establecen as adaptacións da avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade ás necesidades e situación dos centros españois situados no exterior do territorio nacional, os programas educativos no exterior, os programas internacionais, o alumnado procedente de sistemas educativos estranxeiros e as ensinanzas a distancia, no curso 2019/20.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/265/2020, do 19 de marzo, de adopción de medidas relativas ás residencias de persoas maiores e centros socio-sanitarios, ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde SND/266/2020, do 19 de marzo, pola que se establecen determinadas medidas para asegurar o acceso á prestación farmacéutica do Sistema nacional de saúde ao colectivo dos réximes especiais da Seguridade Social.

  • Orde SND/267/2020, do 20 de marzo, pola que se modifica a Orde SND/234/2020, do 15 de marzo, sobre adopción de disposicións e medidas de contención e remisión de información ao Ministerio de Sanidade ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Instrución do 19 de marzo de 2020, do Ministerio de Sanidade, pola que se establecen criterios interpretativos para a atención de animais domésticos na xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid