Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 24 de marzo de 2020, Núm. 81

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 20 de marzo de 2020, da Intervención Xeral da Administración do Estado, sobre medidas para adoptar no ámbito da comprobación material do investimento, durante o período de duración do estado de alarma declarado como consecuencia da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Resolución do 23 de marzo de 2020, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 17 de marzo de 2020 polo que se adoptan medidas urxentes e excepcionais no ámbito do control da xestión económico-financeira efectuado pola Intervención Xeral da Administración do Estado como consecuencia do COVID-19.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/274/2020, do 22 de marzo, pola que se adoptan medidas en relación cos servizos de abastecemento de auga de consumo humano e de saneamento de augas residuais.

  • Orde SND/275/2020, do 23 de marzo, pola que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de subministración de información no ámbito dos centros de servizos sociais de carácter residencial en relación coa xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde SND/276/2020, do 23 de marzo, pola que se establecen obrigacións de subministración de información, abastecemento e fabricación de determinados medicamentos na situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Instrución do 23 de marzo de 2020, do Ministerio de Sanidade, pola que se establecen criterios interpretativos para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid