Está Vd. en

Suplemento en galego do día: Luns 30 de marzo de 2020

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/305/2020, do 30 de marzo, pola que se modifica o anexo da Orde TMA/277/2020, do 23 de marzo, pola que se declaran servizos esenciais determinados aloxamentos turísticos e se adoptan disposicións complementarias.

  • Orde TMA/306/2020, do 30 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre redución de servizos de transporte de viaxeiros durante a vixencia do Real decreto lei 10/2020.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/307/2020, 30 de marzo, pola que se establecen os criterios interpretativos para a aplicación do Real decreto lei 10/2020, do 29 de marzo, e o modelo de declaración responsable para facilitar os traxectos necesarios entre o lugar de residencia e de traballo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid