Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 1 de abril de 2020, Núm. 91

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.

  • Real decreto lei 12/2020, do 31 de marzo, de medidas urxentes en materia de protección e asistencia ás vítimas de violencia de xénero.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/309/2020, do 31 de marzo, pola que se modifica a Orde TMA/258/2020, do 19 de marzo, pola que se ditan disposicións respecto dos títulos administrativos e as actividades inspectoras da administración marítima, ao abeiro do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDADE

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid