Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 7 de abril de 2020, Núm. 97

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/325/2020, do 6 de abril, pola que se establecen criterios interpretativos e se prorroga a validez dos certificados de verificacións e mantementos preventivos establecidos na regulación de seguranza industrial e metrolóxica.

  • Orde SND/326/2020, do 6 de abril, pola que se establecen medidas especiais para o outorgamento de licenzas previas de funcionamento de instalacións e para a posta en funcionamento de determinados produtos sanitarios sen marcación CE con ocasión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid