Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 9 de abril de 2020, Núm. 99

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros do Real decreto lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/329/2020, do 6 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2019 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/330/2020, do 8 de abril, pola que se prorroga a prohibición de entrada de buques de pasaxe procedentes da República Italiana e de cruceiros de calquera orixe con destino a portos españois para limitar a propagación e o contaxio do COVID-19.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDADE SOCIAL E MIGRACIÓNS

  • Resolución do 6 de abril de 2020, da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, pola que se modifican contías en materia de aprazamentos no pagamento de débedas coa Seguridade Social, fixadas na Resolución do 16 de xullo de 2004, sobre determinación de funcións en materia de xestión recadatoria da Seguridade Social; e no Regulamento xeral de recadación da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño.

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid