Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 10 de abril de 2020, Núm. 100

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Acordo multilateral M317 en virtude da sección 1.5. do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao transporte de refugallos médicos sólidos ou clínicos, categoría A, feito en Madrid o 23 de marzo de 2020.

  • Acordo multilateral M324 en virtude da sección 1.5.1 do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR) relativo aos certificados de formación dos condutores de conformidade co punto 8.2.2.8.2 do ADR e os certificados de conselleiros de seguranza de conformidade co punto 1.8.3.7 do ADR, feito en Madrid o 23 de marzo de 2020.

  • Acordo multilateral M325 en virtude da sección 1.5.1 do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo a inspeccións periódicas ou intermedias de cisternas de conformidade cos números 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 do ADR, e os certificados de aprobación para vehículos de conformidade co número 9.1.3.4 do ADR, feito en Madrid o 23 de marzo de 2020.

  • Acordo multilateral RID 1/2020 en virtude da sección 1.5.1 do Regulamento do transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID), relativo aos certificados de conselleiros de seguranza de conformidade co punto 1.8.3.7 do RID, feito en Madrid o 25 de marzo de 2020.

  • Acordo multilateral RID 2/2020 en virtude da sección 1.5.1 do Regulamento do transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID), relativo a inspeccións periódicas ou intermedias de cisternas de conformidade cos números 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 do RID, feito en Madrid o 25 de marzo de 2020.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid