Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 11 de abril de 2020, Núm. 101

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

 • Resolución do 9 de abril de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

 • Acordo especial multilateral RID 3/2020 en virtude da sección 1.5.1 do Regulamento do transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID), relativo á inspección periódica e ao ensaio de recipientes a presión para o transporte de gases da clase 2, feito en Madrid o 2 de abril de 2020.

 • Acordo especial multilateral RID 4/2020 en virtude da sección 1.5.1 do Regulamento do transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID), sobre inspeccións periódicas ou intermedias de cisternas portátiles e contedores de gas de elementos múltiples (CGEM) certificados UN de acordo cos números 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 e 6.7.5.12.2 do RID, feito en Madrid o 2 de abril de 2020.

 • Acordo multilateral M326 en virtude da sección 1.5.1 do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo á inspección periódica e ao ensaio de recipientes a presión do transporte de gases da clase 2, feito en Madrid o 2 de abril de 2020.

 • Acordo multilateral M327 baixo a sección 1.5.1 do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), sobre inspeccións periódicas ou intermedias de cisternas portátiles e contedores de gas de elementos múltiples (CGEM) certificados UN de acordo cos números 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 e 6.7.5.12.2 do ADR, feito en Madrid o 2 de abril de 2020.

MINISTERIO DO INTERIOR

 • Orde INT/335/2020, do 10 de abril, pola que se prorrogan os controis nas fronteiras interiores terrestres restablecidos con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

 • Orde TMA/336/2020, do 9 de abril, pola que se incorpora, substitúe e modifican respectivamente programas de axuda do Plan estatal de vivenda 2018-2021, en cumprimento do disposto nos artigos 10, 11 e 12 do Real decreto lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

 • Real decreto 487/2020, do 10 de abril, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

 • Resolución do 10 de abril de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 10 de abril de 2020, polo que se instrúe o Instituto de Crédito Oficial para pór en marcha o segundo tramo da liña de avais aprobada polo Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, e se establece que os seus beneficiarios sexan as pequenas e medianas empresas e autónomos afectados polas consecuencias económicas do COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDADE

 • Orde SND/337/2020, do 9 de abril, pola que se establecen as medidas necesarias para garantir o cumprimento dos servizos esenciais para a distribución ao retallo de carburantes e combustibles en estacións de servizo e postes marítimos, como consecuencia da declaración do estado de alarma polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

 • Resolución do 9 de abril de 2020, da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, pola que se actualiza o anexo da Orde SND/321/2020, do 3 de abril, pola que se establecen medidas especiais para o uso de bioetanol na fabricación de solucións e xeles hidroalcohólicos para a desinfección de mans con ocasión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid