Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 17 de abril de 2020, Núm. 107

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Resolución do 13 de abril de 2020, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se modifica a do 1 de xullo de 2011 pola que se aproba a adaptación do Plan xeral de contabilidade pública ás entidades que integran o sistema da Seguridade Social.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/349/2020, do 15 de abril, pola que se prorrogan as autorizacións dos proxectos relativos ao uso de animais con fins científicos concedidas en virtude do Real decreto 53/2013, do 1 de febreiro, polo que se establecen as normas básicas aplicables para a protección dos animais utilizados en experimentación e outros fins científicos, incluíndo a docencia.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Resolución do 15 de abril de 2020, da Subsecretaría, pola que se modifica o enderezo de acceso á sede electrónica do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde TFP/350/2020, do 16 de abril, pola que se modifica a Orde TFP/2/2020, do 8 de xaneiro, pola que se determina a data a partir da cal será efectiva a obrigación de relacionarse a través de medios electrónicos coa Oficina de Conflitos de Intereses nos procedementos previstos na Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración xeral do Estado, e no seu Regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Real decreto 1208/2018, do 28 de setembro; e pola que se aproban os modelos de declaracións, comunicacións e documentos electrónicos.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/351/2020, do 16 de abril, pola que se autorizan as unidades NBQ das Forzas Armadas e a Unidade Militar de Emerxencias para utilizaren biocidas autorizados polo Ministerio de Sanidade nos labores de desinfección para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde SND/352/2020, do 16 de abril, pola que se modifica a Orde SND/234/2020, do 15 de marzo, sobre adopción de disposicións e medidas de contención e remisión de información ao Ministerio de Sanidade ante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Corrección de erros da Orde SND/346/2020, do 15 de abril, pola que se acorda o inicio de prazos para realizar as avaliacións e a data final de residencia ou de ano formativo dos profesionais sanitarios de formación sanitaria especializada.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid