Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 22 de abril de 2020, Núm. 112

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 491/2020, do 21 de abril, polo que se modifica o Real decreto 23/2016, do 22 de xaneiro, polo que se establece o programa nacional de control e erradicación de Trioza erytreae, e o programa nacional de prevención de Diaphorina citri e Candidatus Liberibacter spp.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

  • Decreto lei 1/2020, do 18 de marzo, polo que se establecen medidas liberalizadoras dos horarios de apertura das actividades comerciais habilitadas polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionado polo COVID-19.

  • Decreto lei 2/2020, do 25 de marzo, de medidas urxentes de carácter tributario para paliar os efectos do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Extremadura.

  • Decreto lei 3/2020, do 25 de marzo, polo que se aproban medidas urxentes e extraordinarias no ámbito administrativo para responder ao impacto da crise ocasionada polo COVID-19.

  • Decreto lei 4/2020, do 1 de abril, polo que se adoptan medidas urxentes e extraordinarias no ámbito da contratación pública para responder ao impacto da crise ocasionada polo COVID-19.

  • Decreto lei 5/2020, do 3 de abril, polo que se aproban medidas urxentes e extraordinarias en materia de política social e sanitaria.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid