Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 24 de abril de 2020, Núm. 114

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 22 de abril de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 13/2020, do 7 de abril, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes en materia de emprego agrario.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019/20 e o inicio do curso 2020/21, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 22 de abril de 2020, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifica a do 13 de abril de 2020, pola que se garante durante o estado de alarma a continuidade do aboamento do subsidio por incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural dos mutualistas.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Resolución do 5 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación, pola que se modifica o anexo I da Orde do Ministerio de Sanidade e Consumo, do 20 de xaneiro de 1994, pola que se fixan modalidades de control sanitario de produtos de comercio exterior destinados a uso e consumo humano e os recintos aduaneiros habilitados para a súa realización.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid