Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 29 de abril de 2020, Núm. 119

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 16/2020, do 28 de abril, de medidas procesuais e organizativas para facer fronte ao COVID-19 no ámbito da Administración de xustiza.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/374/2020, do 28 de abril, pola que se establece a documentación con que poderán acreditar a súa condición os tripulantes dos buques para facilitar a súa circulación, a fin de asegurar a prestación dos servizos de transporte marítimo, con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

  • Real decreto 493/2020, do 28 de abril, polo que se modifica o Real decreto 2032/2009, do 30 de decembro, polo que se establecen as unidades legais de medida.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Real decreto 494/2020, do 28 de abril, polo que se modifica o Real decreto 679/2014, do 1 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de control do comercio exterior de material de defensa, doutro material e de produtos e tecnoloxías de dobre uso.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid