Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Domingo 3 de maio de 2020, Núm. 123

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/384/2020, do 3 de maio, pola que se ditan instrucións sobre a utilización de máscaras nos distintos medios de transporte e se fixan requisitos para garantir unha mobilidade segura de conformidade co plan para a transición a unha nova normalidade.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/385/2020, do 2 de maio, pola que se modifica a Orde SND/340/2020, do 12 de abril, pola que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes nas cales exista risco de contaxio do COVID-19 a persoas non relacionadas coa dita actividade.

  • Orde SND/386/2020, do 3 de maio, pola que se flexibilizan determinadas restricións sociais e se determinan as condicións de desenvolvemento da actividade de comercio retallista e de prestación de servizos, así como das actividades de hostalaría e restauración nos territorios menos afectados pola crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde SND/387/2020, do 3 de maio, pola que se regula o proceso de cogobernanza coas comunidades autónomas e cidades de Ceuta e Melilla para a transición a unha nova normalidade.

  • Orde SND/388/2020, do 3 de maio, pola que se establecen as condicións para a apertura ao público de determinados comercios e servizos, e a apertura de arquivos, así como para a práctica do deporte profesional e federado.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid