Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 5 de maio de 2020, Núm. 125

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Corrección de erros da Orde HAC/329/2020, do 6 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2019 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 500/2020, do 28 de abril, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e se modifica o Real decreto 139/2020, do 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Resolución do 2 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Carteira Común de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, pola que se publican os acordos da Comisión Interministerial de Prezos dos Medicamentos, do 28 de abril de 2020, polos que se determinan importes máximos de venda ao público en aplicación do previsto na Orde SND/354/2020, do 19 de abril, pola que se establecen medidas excepcionais para garantir o acceso da poboación aos produtos de uso recomendados como medidas hixiénicas para a prevención de contaxios do COVID-19.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid