Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 6 de maio de 2020, Núm. 126

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 507/2020, do 5 de maio, polo que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas á obtención de avais da Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por parte de titulares de explotacións agrarias afectadas pola seca e outras situacións excepcionais, que garantan préstamos para financiar as súas explotacións, e se convocan estas subvencións para o exercicio 2020.

  • Real decreto 508/2020, do 5 de maio, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión das subvencións estatais destinadas no exercicio 2020 ás explotacións ovinas e caprinas con dificultades de comercialización de años e cabritos, durante os meses de marzo e abril, como consecuencia das limitacións impostas polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, e as súas prórrogas.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Orde PCM/390/2020, do 5 de maio, pola que se modifica o anexo III do Real decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE

  • Resolución do 4 de maio de 2020, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se aproba e se publica o Protocolo básico de actuación para a volta aos adestramentos e o reinicio das competicións federadas e profesionais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid