Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 8 de maio de 2020, Núm. 128

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1813-2020, contra a disposición derradeira segunda do Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1998-2020, contra diversos preceptos do Decreto lei 2/2020, do 9 de marzo, de mellora e simplificación da regulación para o fomento da actividade produtiva de Andalucía.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2035-2020, contra a disposición derradeira segunda do Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2054-2020, contra os artigos 7, 9, 10 e 11 do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise ocasionada polo COVID-19; o Real decreto 465/2020, do 17 de marzo; o Real decreto 476/2020, do 27 de marzo; o Real decreto 487/2020, do 10 de abril; o Real decreto 492/2020, do 24 de abril; e a Orde SND/298/2020, do 29 de marzo, pola que se establecen medidas excepcionais en relación cos velorios e cerimonias fúnebres para limitar a propagación e o contaxio do COVID-19.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 1478-2020, respecto do artigo 153.1 LOREX, en relación cos artigos 53 e 50.4 LOREX e artigos 34 e 39 da Lei 14/1966, do 18 de marzo, de prensa e imprenta, por posible vulneración dos artigos 9.3 e 25.1 CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 1772-2020, en relación co artigo 3.4 da Lei 3/1998, do 27 de febreiro, do Parlamento Vasco, xeral de protección do ambiente do País Vasco, por posible vulneración do art. 149.1.6 C.E.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Aplicación provisoria do Intercambio de notas verbais entre o Reino de España e a República Popular China polo que se establece o Consulado de España en Chengdu, feito en Pequín o 28 de febreiro e o 24 de abril de 2020.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Resolución do 7 de maio de 2020, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid