Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 20 de maio de 2020, Núm. 142

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros do Real decreto lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/420/2020, do 14 de maio, pola que se aproban as normas polas que se rexerán os procesos de selección para o ingreso nos centros docentes militares de formación para a incorporación ou adscrición ás escalas de oficiais e ás escalas técnicas dos corpos de enxeñeiros politécnicos do Exército de Terra e dos corpos de enxeñeiros da Armada e do Exército do Aire.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Resolución do 19 de maio de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 19 de maio de 2020 polo que se instrúe o Instituto de Crédito Oficial para pór en marcha o cuarto tramo da liña de avais aprobada polo Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, e se establece que os seus beneficiarios sexan as pequenas e medianas empresas e autónomos afectados polas consecuencias económicas do COVID-19.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/421/2020, do 18 de maio, pola que se adoptan medidas relativas á prórroga das autorizacións de estadía e residencia e/ou traballo e a outras situacións dos estranxeiros en España, en aplicación do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde SND/422/2020, do 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de máscara durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid