Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 21 de maio de 2020, Núm. 143

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Real decreto 521/2020, do 19 de maio, polo que se establece a organización básica das Forzas Armadas.

  • Resolución 420/38123/2020, do 19 de maio, da Subsecretaría, pola que se modifica o anexo da Orde DEF/91/2008, do 22 de xaneiro, pola que se desenvolve a organización e funcionamento das delegacións de Defensa.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/424/2020, do 20 de maio, pola que se modifican a Orde TMA/384/2020, do 3 de maio, pola que se ditan instrucións sobre a utilización de máscaras nos distintos medios de transporte e se fixan requisitos para garantir unha mobilidade segura de conformidade co plan para a transición a unha nova normalidade; e a Orde TMA/419/2020, do 18 de maio, pola que se actualizan as medidas en materia de ordenación xeral da navegación marítima adoptadas durante o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 ao proceso de desescalada.

MINISTERIO DE CULTURA E DEPORTE

  • Real decreto 524/2020, do 19 de maio, polo que se regula a concesión directa de subvencións do Ministerio de Cultura e Deporte e os seus organismos públicos a diversas entidades e institucións culturais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid