Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 27 de maio de 2020, Núm. 150

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 19/2020, do 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e Seguridade Social e tributarias para paliar os efectos do COVID-19.

PRESIDENCIA DO GOBERNO

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Resolución do 16 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Aviación Civil, pola que se pon fin á adxudicación directa do servizo de transporte aéreo nas rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca e Palma de Mallorca-Eivisa durante o estado de alarma declarado con motivo do COVID-19.

  • Resolución do 22 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Aviación Civil, pola que se pon fin á adxudicación directa do servizo de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas do arquipélago canario durante o estado de alarma declarado con motivo do COVID-19.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Real decreto 539/2020, do 26 de maio, polo que se establecen as bases reguladoras das subvencións para explotacións agrícolas e gandeiras por danos causados na produción previstas no artigo 3 do Real decreto lei 11/2019, do 20 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas, e se convocan as ditas subvencións para o exercicio 2020.

  • Real decreto 540/2020, do 26 de maio, polo que se establecen as bases reguladoras das subvencións para explotacións agrícolas e gandeiras por danos en elementos afectos á explotación previstas no artigo 4 do Real decreto lei 11/2019, do 20 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas, e se convocan as ditas subvencións para o exercicio 2020.

  • Real decreto 541/2020, do 26 de maio, polo que se modifican diversos reais decretos en materia de control e certificación de plantas de viveiro e outros materiais de reprodución.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/445/2020, do 26 de maio, pola que se modifica a Orde SND/271/2020, do 19 de marzo, pola que se establecen instrucións sobre xestión de residuos na situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, e a Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas após a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición a unha nova normalidade.

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

  • Real decreto 545/2020, do 26 de maio, polo que se regula a concesión directa de subvencións á Real Academia Española e á Comisión Permanente da Asociación de Academias da Lingua Española para o financiamento de gastos de funcionamento da súa actividade.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid