Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 3 de xuño de 2020, Núm. 156

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Real decreto 551/2020, do 2 de xuño, polo que se modifica o Regulamento xeral da seguridade social das Forzas Armadas, aprobado polo Real decreto 1726/2007, do 21 de decembro.

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

  • Resolución do 29 de maio de 2020, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do 27 de maio de 2020, da Conferencia Xeral de Política Universitaria, polo que se fixan os límites máximos dos prezos públicos por estudos conducentes á obtención dos títulos universitarios oficiais para o curso 2020/21.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid