Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 4 de xuño de 2020, Núm. 157

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

  • Corrección de erros das emendas ao Acordo sobre transportes internacionais de mercadorías perecedoiras e sobre vehículos especiais utilizados neses transportes (ATP), adoptadas en Xenebra o 7 de outubro de 2016.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Corrección de erratas da Resolución do 11 de decembro de 2019, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproban determinados procedementos de operación para a súa adaptación ao Real decreto 244/2019, do 5 de abril, polo que se regulan as condicións administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo de enerxía eléctrica.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Resolución do 2 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

MINISTERIO DE SANIDADE

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Decreto lei 11/2020, do 7 de abril, polo que se adoptan medidas económicas, sociais e administrativas para paliar os efectos da pandemia xerada polo COVID-19 e outras complementarias.

  • Decreto lei 12/2020, do 10 de abril, polo que se adoptan medidas orzamentarias en relación co Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, no ámbito tributario e na estrutura da Administración da Xeneralidade, para paliar os efectos da pandemia xerada polo COVID-19.

  • Decreto lei 13/2020, do 21 de abril, polo que se adoptan medidas urxentes de carácter estrutural e organizativo, así como medidas no ámbito das entidades do sector público da Administración da Xeneralidade.

  • Decreto lei 14/2020, do 28 de abril, polo que se adoptan medidas en relación co Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, no ámbito tributario e social, para paliar os efectos da pandemia xerada polo COVID-19 e de adopción doutras medidas urxentes co mesmo obxetivo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid