Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 11 de xuño de 2020, Núm. 164

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

  • Orde TMA/512/2020, do 5 de xuño, pola que se modifica o punto quinto do anexo I do Decreto 1675/1972, do 26 de xuño, polo que se aproban as tarifas que se aplicarán polo uso da rede de axudas á navegación aérea (Eurocontrol) e se modifica o tipo de xuro por mora no pagamento das ditas tarifas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Orde APA/513/2020, do 8 de xuño, pola que se modifican os anexos I e II do Real decreto 389/2011, do 18 de marzo, polo que se establecen os baremos de indemnización polo sacrificio de animais no marco dos programas nacionais de loita, control ou erradicación da tuberculose bovina, brucelose bovina, brucelose ovina e cabrúa, lingua azul e encefalopatías esponxiformes transmisibles.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid