Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 12 de xuño de 2020, Núm. 165

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 10 de xuño de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 19/2020, do 26 de maio, polo que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de emprego e seguridade social e tributarias para paliar os efectos do COVID-19.

  • Resolución do 10 de xuño de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 20/2020, do 29 de maio, polo que se establece o ingreso mínimo vital.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/518/2020, do 11 de xuño, pola que se regula a autorización dun programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros na Comunidade Autónoma de Illes Balears, mediante o levantamento parcial dos controis temporais nas fronteiras interiores, establecidos con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Resolución do 2 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Carteira Común de Servizos do Sistema nacional de saúde e farmacia, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 3 de marzo de 2020, polo que se establece o réxime económico dos medicamentos orfos, ao abeiro da previsión do artigo 3.3 do texto refundido da Lei de garantías e uso racional de medicamentos e produtos sanitarios, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2015, do 24 de xullo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid