Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 22 de xuño de 2020, Núm. 173

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Orde INT/550/2020, do 21 de xuño, pola que se prorrogan os controis nas fronteiras interiores con Portugal temporalmente restablecidos con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

  • Orde INT/551/2020, do 21 de xuño, pola que se prorrogan os criterios para a aplicación dunha restrición temporal de viaxes non imprescindibles desde terceiros países á Unión Europea e países asociados Schengen, por razóns de orde pública e saúde pública, con motivo da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Real decreto 522/2020, do 19 de maio, polo que se establece unha cualificación profesional da familia profesional Química, que se inclúe no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e se modifican o Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro, e o Real decreto 1087/2005, do 16 de setembro.

  • Orde EFP/552/2020, do 16 de xuño, pola que se actualiza, de acordo co Real decreto 817/2014, do 26 de setembro, unha cualificación profesional da familia profesional Seguridade e Ambiente, recollida no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecida polo Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro.

  • Orde EFP/553/2020, do 16 de xuño, pola que se actualizan, de acordo co Real decreto 817/2014, do 26 de setembro, determinadas cualificacións profesionais da familia profesional Artes Gráficas, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 1955/2009, do 18 de decembro.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E MEMORIA DEMOCRÁTICA

  • Real decreto 523/2020, do 19 de maio, polo que se modifica o Real decreto 1049/2003, do 1 de agosto, polo que se aproba a Norma de calidade relativa ao mel.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Orde ETD/554/2020, do 15 de xuño, pola que se aproban os modelos de información estatística, contable e para efectos de supervisión dos fondos de pensións e das súas entidades xestoras.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid